Hur Man Handlar Alternativ

Så låt oss anta att vi mestadels kommer att sälja nakna varianter, en logisk fråga (med Facebook-exemplet ovan) är: Nackdelen är en fullständig förlust av investeringen, förutsatt att aktien går till noll, kompenserad av den erhållna premien. Välj en mäklare från listan nedan Min. Oavsett deras komplexitet är alla alternativstrategier baserade på de två grundläggande typerna av alternativ: Således är nya delta = 0. Det finns alternativ som har obegränsad potential för upp- eller nedsidan med begränsad risk om det görs korrekt. De kommande sex kolumnerna hänvisar till specifika samtalalternativ.

  • Det handlar om att titta på vad som händer i nyheterna, till exempel ett tillkännagivande från ett företag, ett branschmeddelande och offentliggörandet av regeringens inflationstal.
  • Däremot är ett putalternativ ett alternativ att sälja ett underliggande lager före eller före dess utgångsdatum.
  • Sälj ett försäljningsalternativ på en aktie du vill äga, välj ett strejkpris som representerar det pris du är villig att betala för lager.

Om du vill ta ett djupare dyk i optionshandel och strategi, rekommenderar vi alltid att du läser en bra alternativbok, kolla in våra val från de bästa plattformarna för handel med alternativ, eller ta en klass från proffsen - som Investituts professionella handelskurser. Det är de 60 sekunders handeln som du kommer bäst att placera vid sådana tillfällen. Att S i slutet skapar viss förvirring, eftersom ett enda långsiktigt optionskontrakt skulle kallas ett LEAPS-kontrakt - inte ett LEAP. Inte bara skulle du sitta på en trevlig vinst med aktien, utan du får premien från att sälja det alternativ som läggs till dina vinster. Uppsidan på denna handel kan vara många multiplar av den initiala investeringen, om aktien sjunker till noll. Detta är ett annat populärt urval av binära optioner. Och om marknaden vänder nedåt kommer dina kortpositionerade LEAPS att stiga markant och kompensera för några eller alla dina förluster.

I det här exemplet bryter näringsidkaren till och med 21 dollar per aktie, eller strejkpriset plus den betalda premien på 1 dollar. Att förstå handel med alternativ är det enda sättet du kan tjäna mer pengar på med denna typ av marknadsspel. Medan alternativ normalt sett är förknippade med hög risk, har handlare ett antal grundläggande strategier som har begränsad risk. Investerare kan använda denna strategi när de har en kortsiktig position i aktien och en neutral åsikt om dess riktning. Att sälja täckta samtal är kanske den mest grundläggande alternativstrategin som finns. Ett sätt att göra det är att köpa putalternativet för strejkpriset 160 till en premie på 15 dollar medan du säljer ett putalternativ för strejkpriset på kr140 för strejkpriset på 10 dollar. För att tillämpa denna kunskap behöver du tillgång till marknaderna och det är här rollen som mäklare kommer in. Över kr20 förfaller satsen värdelös och näringsidkaren förlorar hela premien på kr100.

Hur Vi Jämför

Strejkepriset och utgångsdatumet är samma. Denna aktieköpare utövar sin säljoption för att sälja aktien för kr50. Om aktien aldrig når den prisnivån vid utgången kommer alternativen att vara värdelösa. En säljoption ger optionsinnehavaren rätt att sälja aktier till ett strejkpris under en bestämd tidsperiod. Det handlar om att föra en dagbok där du noterar varje handel du gör. Om du kan förutsäga när dessa händelser kommer att inträffa kan du tjäna bra vinster med hjälp av hög/låg handel. En bestands volatilitet spelar också en stor roll i huruvida det är en bra idé att köpa sina alternativ. Följande säljalternativ är tillgängliga:

Med andra ord säkerställer en handelsstrategi att dina affärer är baserade på tydligt och logiskt tänkande samtidigt som det säkerställer att det finns ett mönster som kan upprepas, analyseras, justeras och justeras. För varje 100 aktier du köper säljer du samtidigt ett köpoption mot det. Det finns två typer av strategier som förklaras nedan som kan vara till stor nytta i handel med binära optioner. Kom ihåg att eftersom alternativet har en begränsad livslängd måste flytten i den underliggande säkerheten ske före utgången och vara tillräckligt stor för att täcka alternativets kostnader. Syntaxen för BS fungerar med ingången som putPrice tillsammans med listan som lagrar underliggande pris, strejkpris, ränta och dagar till utgången: Detta inträffar när priset på en tillgång går från ett pris till ett annat som är betydligt högre eller lägre. Ett mer riskabelt men potentiellt mer lukrativt alternativ är att välja ett alternativ med ett tryck.

Om man lägger åt de två huvudklasserna finns det en lång lista med olika marknader och alternativ tillgängliga. Förkorta beståndet. I det här exemplet bryter satsen till och med 19 dollar per aktie, eller strejkpriset minus den betalda premien på 1 dollar.

Även om aktien rör sig fel, kan handlare ofta rädda en del av premien genom att sälja samtalet före utgången.

Här är Vem Den Stora Vinnaren I Loppet Till Mäklareprovisioner Med Nollavgift

Så... Vad är nästa steg? Om aktiekursen överstiger kr200 och säljoptionen utövas av ägaren, kommer ökningen i vinsten från köpta köpoption till kr180 vara densamma som den förlust som ackumuleras från det sålda köpoptionen till kr200 och därmed skulle vinsten alltid vara kr15 oavsett höjning av aktiekursen över kr200 vid utgångsdatum. Istället måste du veta om ett pris kommer att gå över de närmaste minuterna, nästa timme, nästa dag. I den här artikeln undersöker vi hur vi gör det, presenterar några grundläggande strategier för handel med alternativ och diskuterar hur de kan användas i hausse och baisseartade scenarier.